Just nu

All set for Solidarity undersöker hur vi kan skapa solidariska allianser mellan människor och rörelser som företräder olika rättvisefrågor. Vi vill främja en saklig och inkluderande berättelse om Sverige under valåret 2022. Läs mer om vår stoppade utställning På Sergels torg här

Vi förlänger det ramavtal vi har med Stockholm Stad. Det innebär att vi fortsätter vårt uppdrag som utbildningsledare för anställda vid Stockholms stad, en diplomutbildning för ett HBTQ-kompetent och normmedvetet beteende.

Den gemensamma nämnaren i Kubprogrammet och Micro Action Movement är viljan att inspirera och uppmuntra människor till att agera i sin vardag för ett medmänskligare samhälle. Därför startar nu Raoul Wallenberg Academy och SETTINGS den gemensamma kampanjen Vardagshandlingar som förändrar världen med syftet att utmana skolsverige i att genomföra handlingar, i eller utanför klassrummet, som gör medmänsklig skillnad i vår vardag. Med Vardagshandlingar som förändrar världen vill vi visa att samhällsförändring inte nödvändigtvis börjar i de stora och invecklade handlingarna, utan att det kan vara nog så avgörande och betydelsefullt att räcka ut en hand åt någon som behöver den eller ifrågasätta kränkande saker som en ser och hör runt omkring sig.

All Set For Change är ett initiativ som startats av SETTINGS och Greenpeace i samarbete med en rad konstnärer, aktivister, forskare och kulturarbetare. All Set For Change utgör en löpande utställnings-plattform som jobbar för en fossilfri finanssektor, där olika uttryck och samtal existerar sida vid sida. Detta sker genom att koppla samman kollektiva konstnärliga och politiska undersökningar relaterade till klimaträttvisa och social rättvisa. Investeringar på tusentals miljarder som fortsatt går in i fossilindustrin måste styras om för att istället bygga ett hållbart och rättvist samhälle.

DIPLOMERINGEN

SETTINGS erbjuder även fortsättningsvis den 1-åriga utbildningen i normkreativt ledarskap. Läs mer här eller kontakta Rebecca Vinthagen på rebecca.vinthagen@settings.se eller på 0709-289851 för mer information.


Testa dig själv!


SETTINGS böcker

Feminist från insidanDu kan beställa våra böcker genom att skicka ett mail till info@settings.se med namn, adress, boktitel och antal. Vi postar så snart vi kan. Betalning sker genom faktura.

Pris: Normkreativ 100 kr + porto, Utvägar 100 kr + porto, Feminist från insidan 50 kr + porto