Micro Action Movement, M.A.M!

Här kan du läsa mer om appen M.A.M som hjälper dig att träna på vardagshandlingar som skapar en schysstare och mer hållbar värld. M.A.M är den första av sitt slag och innehåller hundratals handlingar som du kan öva på i din vardag.

Vi möter dagligen människor som är frustrerade över det hårdnande samhällsklimatet. Människor som vill göra något åt det, men inte vet var de ska börja. Med appen vill vi hjälpa dem på traven och peppa dem som redan är engagerade. Enkla vardagshandlingar kan kännas så små, men om vi är många som gör dem samtidigt kan vi skapa storverk.


Här kan du ladda ner M.A.M-appen
Börja med att ladda ner appen M.A.M genom Google Play (Android) eller Appstore (iOS).

Appen är under ständig utveckling och bygger på idén – en handling om dagen.
M.A.M är en mötesplats för personer och organisationer som arbetar för en mer rättvis värld.

Vår Facebook-sida fungerar som ett forum där man kan dela erfarenheter, tips, inspiration och lärdomar. Tips om handlingar och tekniska förbättringar i appen välkomnas varmt! Besök Micro Action Movement på Facebook.

M.A.M är partipolitisk och religiöst obunden. Vi tror på varje människas inneboende positiva kraft att bidra till det samhälle vi lever i. Demokrati är vi tillsammans. Vi är övertygade om att fredliga handlingar är nyckeln till ett mer rättvist och hållbart samhälle. Där vi respekterar de mänskliga rättigheterna och där vi lever inom planetens gränser.

Appen är framtagen av SETTINGS som tillsammans med en lång rad organisationer och nätverk samlar in förslag på mikrohandlingar.

Hittills deltar: A-märkt, Clowner utan gränser, Dotterbolaget, FATTA, Freezone, Friends, Giving People, Greenpeace, Högdalens skateboardförening, IKFF, Invitationsdepartementet, Kompisbyrån, Kvinna till Kvinna, Kvinnors Byggforum, Make Equal, MÄN, Nattskiftet, Peaceworks, Popkollo, Raoul Wallenberg Academy, Refugee Welcome, RFSL Newcomers, RFSU, Rättviseförmedlingen, Röda Korset, SFQ, Skolidrottsförbundet, Stiftelsen 1000 Möjligheter, Streetgäris, Svenska Freds, Sveriges Ungdomsråd, Teskedsordern, Utopia, Unga på Landsbygden, Vardagens Civilkurage, Öfa, Ögonblicksteatern, Öppna dörren.

Appen finansieras av Allmänna Arvsfonden

Sekretesspolicy
Vi värnar din integritet och är därför måna om att behandla de personuppgifter vi får från dig med respekt. Här förklarar vi vilka uppgifter som vi sparar och varför. En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara namn, epostadress, personnummer eller IP-adress.

Dessa uppgifter sparar vi: DeviceID. En slumpmässig textsträng som unikt identifierar användarens mobil så länge appen är installerad. Om användaren slänger appen och sedan installerar den på nytt skapas en ny slumpmässig textsträng.

Pushtoken. En slumpmässig textsträng som utgör en nyckel för att kunna skicka notifikationer till användarens mobil. OM användaren slänger appen och sedan installerar den på nytt skapas en ny slumpmässig textsträng. Vi har tillgång till uppgifterna så länge appen är installerad.

Det innebär att: Om du vill ha notifikationer och vara med i en särskild kampanj sparar vi dessa uppgifter kopplade till din DeviceID (t ex mobil) så att vi genom appen kan ge dig rätt information och uppdateringar. Vi har information om vilka notifikationer vi skickat till ett DeviceID.
Vi har information om vilka mikrohandlingar användaren har markerat som avklarade och när detta skedde.

Vi kommer aldrig att sprida uppgifter om vem som har gjort vilka mikrohandlingar eller vem som prenumererar på notifikationer eller kampanjer. Det vi kan komma att göra i framtiden är att samla statistik för att på ett generellt plan se hur många som har gjort en viss mikrohandling eller deltagit i en kampanj för att på så sätt få en bild av genomslag och vilka handlingar som funkar i praktiken.

Dessa uppgifter har vi inte: Vi har inte tillgång till, och sparar således inte heller, någon annan information som kan identifiera användaren så som epostadress, telefonnummer eller GPS-position.