Om oss

SETTINGS är en plattform för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration som strävar efter att lyfta fram och skapa verktyg för förändring.

SETTINGS vill bidra till mer inkluderande ledarskap, organisationer och verksamheter. Vi arbetar med processledning, organisationsutveckling och utbildningar och vi arrangerar samtalsserier, events och producerar böcker.

SETTINGS samarbetar ofta med konstnärer, arkitekter och skådespelare för utformningen av starka formkoncept som ger plats och rum för mer inkluderande och normutmanande erfarenheter och sätt för deltagare att se på sig själv och sin omgivning. Vi är övertygade om att vi behöver rum som är både trygga och kreativa om vi ska kunna utmana exkluderande normer och tänka i nya banor. Trygga rum för att våga ta språnget och testa och göra nytt. Kreativa rum för att kunna ställa saker och hierarkier i nya perspektiv med både hög teoretisk analys, lekfullhet och en ödmjukhet inför olika perspektiv.

Rebecca Vinthagen

Reb porträtt_lågupplöst_foto_elisabeth ohlson wallin kopiaSETTINGS består av en rad olika samarbeten och drivs av verksamhetsledaren Rebecca Vinthagen. Rebecca är utbildad stats- och genusvetare och har lång erfarenhet som workshop- och processledare. Hon föreläser och utbildar inom frågor kring normkritik, organisationsutveckling, ledarskap och normkritisk gestaltning. Rebecca har också arbetat som projekt- och verksamhetsledare inom kulturområdet, bland annat med projektet Genusnyfiken gestaltning på Teater Lacrimosa, ett projekt som ledde till inspirationsboken Större än så här – Tankar kring genusnyfiken gestaltning, där Rebecca också är medförfattare. Hon är också redaktör för SETTINGS böcker Normkreativ, Utvägar och Feminist från insidan. Sedan många är Rebecca gästlärare på Masterprogrammet i Visuell Kommunikation på Konstfack. Rebecca är även utbildad inom Non-violent communication och är handledare inom UGL (Ledarskapsprogrammet för Utveckling, grupp och ledare).

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Under 2018-2020 driver vi projektet All Set for Action och samarbetar med och på uppdrag av bl. a. Grafikens Hus, Mänskliga Rättighetsdagarna, Konstfack, Tengbom, Feministiskt Perspektiv, Teatercentrum, Svenska Filminstitutet, Stockholm Stad, Saadia Hussain och White Arkitekter.

SETTINGS stöds av Allmänna Arvsfonden. SETTINGS ingår även i ett samarbetsprojekt med Tengbom Arkitekter, med stöd av Vinnova Normkritisk innovation.

SETTINGS Personal:

Katja Seitajoki, Producent, katja.seitajoki@settings.se
Katja är även koreograf och regissör och arbetar med performance konst, bl.a. genom att driva den tvärkonstnärliga plattformen Arena Baubo.

SETTINGS styrelse

Sumbu Chantraine Temo
Iki Gonzalez Magnusson
Sandra Grehn
Lisa Grotherus
Marcus Nilsson
Sara Parkman
Rebecca Vinthagen

SETTINGS hemsida är skapad i samarbete med kommunikationsbyrån Madder och Anton Trollbäck.

Rebecca Vinthagen grundade SETTINGS tillsammans med producenten och genusvetaren Lina Zavalia, efter att de som verksamhetsledare (2009-2012) byggt upp och drivit organisationen WISP – Women In Swedish Performing arts, ett feministiskt nätverk och produktionskontor för kvinnor och transpersoner inom scenkonsten.