Om oss

SETTINGS grundar sig på normkreativitetens möjligheter att skapa mer inkluderande ledarskap, organisationer och verksamheter. Vi arbetar med processledning, organisationsutveckling och utbildningar och vi arrangerar samtalsserier, events och producerar böcker.

SETTINGS är frukten av ett långt och fördjupat samarbete mellan de båda initiativtagarna Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia. Båda är genusvetare i grunden med olika inriktningar och är certifierade medlare och utbildade inom UGL: Utveckling, grupp och ledare.

Rebecca Vinthagen

Reb porträtt_lågupplöst_foto_elisabeth ohlson wallin kopiaAnsvarig för SETTINGS utbildningar, föreläsningar och metod–utvecklingsprojekt. Hon är också redaktör för SETTINGS böcker Normkreativ , Utvägar och Feminist från insidan. Rebecca är utbildad stats- och genusvetare och har lång erfarenhet som workshop- och processledare. Hon föreläser och utbildar inom frågor kring normkritik, organisationsutveckling, ledarskap och normkritisk gestaltning. Rebecca har också arbetat som projekt- och verksamhetsledare inom kulturområdet de senaste tio åren. Hon har bland annat lett ett projekt med syfte att omvandla teoretisk genusmedvetenhet till ett konkret förändringsarbete i skådespelares arbete med gestaltning. Detta för att bryta vanemässiga mönster, visa på nya alternativ och vidga ramarna för konstnärliga register. Arbetet utmynnade i inspirationsboken Större än så här — Tankar kring genusnyfiken gestaltning, där Rebecca också är medförfattare. Rebecca är även utbildad inom Non-violent communication och är Handledare inom UGL (Ledarskapsprogrammet för Utveckling, grupp och ledare).

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Lina Zavalia

Lina porträtt_lågupplöst_foto Elisabeth Ohlson Wallin kopiaAnsvarig för SETTINGS curatorsuppdrag och events med fokus på konceptutveckling och form, vår kommunikation, publika arrangemang, debatter och föreläsningsserier. Lina är utbildad konst- och genusvetare samt utbildad producent på STDH (tidigare Dramatiska Institutet). Hon har arbetat inom en rad olika organisationer, främst som producent och verksamhetsledare. Hon var projektledare i den statliga utredningen Plats på Scen, som var den första genomlysningen av svensk scenkonst ur ett jämställdhetsperspektiv. Under två år drev Lina Stockholmsterrassen, Kulturhusets utomhusscen på taket, och hon har arbetat på LAVA/Kulturhuset med inriktning mot mångfald och jämställdhet. Lina är en av grundarna till den prisbelönta feministiska kulturtidskriften Femkul, numera konstplattformen FUL. Hon har även drivit föreningen Viktorias Sekret som skapat feministiska aktiviteter med fokus på queera uttryck.

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin


Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia har tillsammans, som verksamhetsledare 2009-2012, byggt upp och drivit organisationen WISP – Women In Swedish Performing arts, ett feministiskt nätverk och produktionskontor för kvinnor och transpersoner inom scenkonsten med över 1000 medlemmar i hela Sverige.

SETTINGS stöds av Allmänna Arvsfonden. Föreningen stöds också av Postkodlotteriet genom Kulturstiftelsen. Under 2015 – 2016 samarbetar vi med och på uppdrag av bl.a. Kvinna till Kvinna, Män för Jämställdhet, Ideell Arena, Ögonblicksteatern, Stockholms Dramatiska högskola, Världskulturmuséet, Musikhögskolan i Stockholm, Sveriges kommuner och landsting, Amphi produktion, Malmös feministiska nätverk, Konstfack, festival Normal och EON- internationell scenkonstfestival.

SETTINGS hemsida är skapad i samarbete med kommunikationsbyrån Madder och Anton Trollbäck.