All Set for Solidarity

Idag måndagen 27 juni skulle utställningen All Set for Solidarity ha öppnat på Sergels torg, ett samarbete mellan På Sergels Torg, plattformen SETTINGS och Konsthall C. Men bara några dagar innan utställningen skulle öppna nås arrangörerna, via e-post från Jesper Ackinger, stadsdelsdirektör på Norrmalm, av beskedet att utställningen ställs in. 

Skälet som Ackinger anger är att han själv uppfattar verken som partipolitiska. Han har dock inte förklarat på vilket sätt verken skulle vara partipolitiska eller hur han definierar det partipolitiska.  

– Det var en stor besvikelse att få det här beskedet bara några dagar innan utställningen skulle öppna. Det är viktigt att skilja på att ett verk är politiskt och att det är parti-politiskt, vilket var den anledning som angavs som skäl till att utställningen stoppades. Att förvaltningen ställer in en utställning vars syfte är att lyfta medmänsklighet i valrörelsen ser vi som djupt oroväckande. Vart är vi på väg när tjänstemän ställer in utställningar på grund av hur de uppfattar dess innehåll? 

Jag skulle vilja veta hur stadens Kulturborgarråd ställer sig till att konsten i staden censureras på det här sättet? Konsten måste vara fri från politisk styrning, det är en grundläggande demokratisk fråga, säger Rebecca Vinthagen, verksamhetsledare på SETTINGS och en av arrangörerna.

————————————-

Plattformen SETTINGS har tillsammans med Konsthall C bjudit in en grupp konstnärer, som arbetat med ett konstnärligt undersökande kring hur valaffischer, som sätter medmänskligheten i fokus, kan manifesteras. Våra affischer vill bjuda in till reflektion, vända på perspektiv och lufta vitala visioner i en längtan efter ett land att dela och inte ett uppdelat land. 

Kontakt:
Rebecca Vinthagen rebecca.vinthagen@settings.se, Ulrika Fink, ulrika.flink@konsthallc.se

Projektet stöds av Kulturrådet

Foto: Hanna Andersson