Bok

Du kan beställa våra böcker genom att skicka ett mail till info@settings.se med namn, adress, boktitel och antal. Vi postar så snart vi kan. Betalning sker genom faktura.

Pris: Normkreativ 100 kr + porto, Utvägar 100 kr + porto, Feminist från insidan 50 kr + porto

omslagsettings

Normkreativ, Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia, Premiss (2014)

Den här boken vänder sig främst till dig som vill arbeta med att utmana begränsande normer och behöver fördjupning likväl som inspiration.
När vi i Settings började använda oss av begreppet normkreativitet, gjorde vi det utifrån en övertygelse om att det går att bygga normutmanande organisationer och verksamheter, med både lustfyllda och framåtsyftande metoder.

normkreativ_inlagaGenom att utmana föreställningar om oss själva och våra arbetssätt kan vi blåsa nytt liv i vårt dagliga tänkande. Därmed kan vi testa och utforska lyhörda handlingar där vi inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning. Boken innehåller både förhållningssätt, förslag på metoder och kortare intervjuer med bl.a. Katrine Kielos, Emil Jensen, Ulrika Dahl, Sissela Nordling Blanco, Edda Manga, Foujan Rouzbeh, Gunilla Edemo och Nabila Abdul Fattah. Formen är gjord av The Treasure Factory och Mariana Alves.

9789170378126

Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, red Rebecca Vinthagen och Edda Manga, Ordfront förlag (2015).

Den feministiska rörelsens kraftsamling under det gångna året har varit enorm i Sverige och runt om i världen. I Malmö hölls en stor nordisk kvinnorättskonferens i juni och samtidigt samlades aktivister på Feministisk Festival i samma stad Malmö kokade av aktiviteter och engagemang. Med utgångspunkt i dagens breda feministiska rörelse och med nedslag från händelserna i Malmö presenteras en antologi över möjliga feministiska framtider. Fl2017-02-03 11.15.15era framträdande personer har blivit inbjudna att reflektera och visionera kring hur denna framtid skulle kunna se ut, till exempel Cynthia Enloe, Tiina Rosenberg, Foujan Rouzbeh, Catherine MacKinnon, Amina Wadud, Paulina de los Reyes, Maud Eduards, Fakra Salimi och Katrine Kielos. Resultatet är en bok som är lika peppande, mångsidig och uppmanande som feminismen själv. Edda Manga och Rebecca Vinthagen är redaktörer för Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, som görs av Settings Normkreativa möjligheter, i samarbete med Feministiskt Perspektiv. Formen är gjord av 2typer.

2016-10-19-09-44-06

Feminist från insidan – 101 sätt att förändra en organisation och överleva det, Gunilla Edemo och Louise Andersson, Settings (2016)

Den här boken undersöker möjliga sätt att navigera i de utmaningar du kan ställas inför när du vill bidra till feministisk och normkreativ förändring på din arbetsplats. Den vänder sig framförallt till dig som inte befinner dig på en ledande position, en ofta svårmanövrerad plats att verka ifrån. Det krävs lyhördhet och eftertanke för att göra dina kunskaper viktiga i verksamheten och därmed kunna påFeminist från insidanverka det interna och externa arbetet. Boken kan fungera både som ett verktyg för att undersöka vilka möjligheter du har att skapa reell förändring och samtidigt ge dig inspiration på vägen och kraften att göra skillnad.

Just nu!