Plattform

SETTINGS är utöver våra utbildningar också en plattform där vi skapar mötesplatser och rum för normkreativt kunskapsutbyte, utveckling och inspiration. Det gör vi bl.a. genom workshops, bokproduktion, klubbar, events och samtalsserier. Vi arbetar även på uppdrag av andra som arrangörer, med att moderera samtal, som skribenter och redaktörer och vi metodutvecklar för normkreativa arbetsprocesser. SETTINGS är bl.a. utbildningsledare för Stockholm Stads diplomutbildning för ett HBTQ-kompetent och normmedvetet beteende.

SETTINGS gillar att arbeta tillsammans med andra, vi arbetar gärna i samarbetsprojekt och kan fungera som bollplank initialt, vid utvärderingar eller som ”yttre öga” vid repetitioner, arbetsprocesser och genomförande. Vi är vana projekt- och processledare och arbetar med alla delar som tillhör projektledning och projektutveckling.

Vill du veta mer eller vill du och din organisation vara med? Eller har du en egen projektidé som du söker samarbetspartners till?

Hör av dig till info@settings.se eller på 0709-289851 så diskuterar vi närmare.

Just nu!

Våra projekt