En lista på många smarta metoder att förkovra sig i

För självreflektion

 • När tänkte du senast på (O/Lika)
 • Osynliga lappar (O(/Lika)
 • Teflontestet (Normkritisk pedagogik)
 • Normkritisera dig själv (ageraguiden)
 • Jag på en skala (ageraguiden)
 • Ett steg fram (BRYT!)
 • Queertango (Tangoverkstan)

För att syna mötet

 • Ta tid på talutrymme (Mod att mäta)
 • Maktkompis (ageraguiden)
 • Kontaktkarta för informell makt (ageraguiden)
 • Kommuniaktionsrollspel (ageraguiden)

För att synliggöra normer inom organisationen

 • De bonos hattar (Fabel communication)
 • QPOT (Kreativa möten LSU)
 • Växthuset (DO)
 • Spegeln (ageraguiden)
 • Problemträdet (Kreativa möten)
 • Stegen (Metoder för förändring – Forum Syd)
 • Grad av relevans (Metoder för förändring – Forum syd)
 • 3R – Representation, Resurser, Realia (Metoder för förändring Forum Syd)
 • Homogenitetssticket (ageraguiden)
 • 4R- metoden (JämStöds Praktika – metodbok för jämställdhetsintegrering
 • Analys lönelots (DO)
 • JämKART (JämStöds Praktika)
 • Open Space, (www.openspaceworld.org)
 • Könskonsekvensanalys (Vägledning för konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv av Europeiska Kommissionen)
 • Heta stolen, heta linjen, fyra hörn, oavslutade meningar (bl.a på www.jamställdskola.se )

För att bemöta/hantera motstånd

 • Förändringens fyra rum (Janssen, Claes: Förändringens fyra rum – en praktisk vardagspsykologi, Stockholm W&W, 1996.)
 • Vad gör vi om (Kreativa möten LSU)
 • Gnällstolen (Kreativa möten LSU)
 • Kraftfältsanalys (Kreativa möten LSU)
 • Fiskbens diagram (Kreativa möten LSU)
 • Akvariet (Kreativa möten LSU)
 • Mothärskartekniker (Eleine Bergqvist m.fl, Härskartekniker)
 • Att ta emot kritik-trappan (Medlemsmodellen, Trinambai )

Metoder för förändringsprocesser

 • Likabehandlingsplan (ageraguiden)
 • Gender Auditing/Jämställdhetsrevision (Moser. C (2005) An Introduction to Gender Audit Methodology An Introduction to Gender Audit Methodology: Its design and implementation in DFID Malawi)
 • Gender budgeting (Pengar nu! En handbok i gender budgeting, utgiven av Sveriges Kvinnolobby)
 • JämUR (Jämstödspraktika)
 • Jämviktscykel (Näringslivets Ledarskapsakademi)
 • Logical Framework Approach LFA (Sida har publicerat en sammanfattning av LFA-teorin (Sida 2003) som finns tillgänglig via Sidas hemsida.)
 • Lärande uppföljning (SKL – Skriften Lärande uppföljning för jämställda verksamheter – Handledning och frågeguide utgör en del av ett metodmaterial framtaget inom Program för Hållbar Jämställdhet)
 • MakEQuality (SKL )
 • Nycklar till jämställdhet (Hälsa, Arbete och Kön och kunskapsöversikten Jämställdhetsarbete — En utmaning för kommuner och landsting)
 • Trappan (JämStöds praktika)
 • Collaborative Loops (The change handbook, Peggy Holman)
 • Dialog and deliberation (The change handbook, Peggy Holman)
 • Scenario Thinking (The change handbook, Peggy Holman)
 • Search conference (The change handbook, Peggy Holman)
 • Rapid results (The change handbook, Peggy Holman)
 • Think like a genius (The change handbook, Peggy Holman)
 • Values Into Action (The change handbook, Peggy Holman)

Rekryteringsmetoder

 • Fair – Gemenskapsinitiativet Equal inom Europeiska socialfonden
 • Att formulera uppdragsbeskrivning och kravprofil (Ageraguiden)
 • Jämställdhetspussel (jämställt.se)