Organisationsutveckling

SETTINGS organisationsutvecklingar har siktet inställt på varaktiga, praktiska och förankrade metoder för fortsatt normkreativa och inkluderande verksamheter. Vi arbetar verksamhetsnära så att det normkreativa arbetet inte blir något separat från den dagliga organiseringen utan byggs in genom medvetna val i handlandet. Utifrån behov och sammanhang innehåller SETTINGS organisationsutveckling bland annat metoder för policyframtagning och implementering, verksamhetsutveckling, rekrytering, mer inkluderande mötesmetoder, feedback och bekräftelsetekniker.