Open organisation

För de verksamheter som redan gjort en kartläggning och vill göra en mer fördjupande praktik har SETTINGS vidareutvecklat Open Space-metoden till vad vi kallar Open Organisation. Det är en praktiskt kollektiv arbetsmetod där utgår vi från organisationens gemensamma erfarenhet och kompetens för att gå direkt till normkreativ handling.

Vi startar i deltagarnas egna frågeställningar kring hur verksamheten kan bli mer inkluderande och jämställd. Förslag på svar till frågorna letas och undersöks i de olika praktiker gruppen har representerade bland sig. Därmed kan undersökandet av gruppens frågeställningar besvaras med olika konkreta förslag som kan ta en mängd olika uttryck och former som policy-dokument, nya mötesmetoder, förändrade arbetsrutiner osv.

Open Organisation-metoden inspirerar gruppen att inte stanna vid problemformuleringar utan undersökandet drivs mot att hitta och formulera verktyg och konkreta arbetsmetoder för en utveckling som andas innovation och vision.