Normkreativ rekrytering

Normkreativ rekrytering handlar om att reflektera över och synliggöra våra egna föreställningar om oss själva och den organisation vi verkar i. Vilka normer råder här? Hur definierar vi kvalité & kompetens? På vilka grunder? All forskning visar nämligen att oreflekterade processer leder till att vår rekrytering mer görs ”som den alltid har gjorts” och inte efter de behov organisationen står inför i en specifik situation. Vi tar en mängd omedvetna val. Val som gör att vi missar många människors kompetens. Därmed missar vi också chanser för organisationen att utvecklas i sin samtid.