Ledarskapsutbildning: att leda förändringsprocesser

Tillsammans med ledare från olika verksamheter och organisationer tittar vi närmare på motstånd och möjligheter i en normkreativ förändringsprocess. Hur leder vi ett normkreativt arbete, vilka motstånd möter vi och vilka strategier och metoder behöver vi för framtiden? I ett nära möte, med scenarios från verkligheten, arbetar vi hands on med gemensamma problemformuleringar och strategier för framtiden. Tillsammans tittar vi närmare kring ett flertal olika teorier och förhållningssätt vad det gäller exempelvis gruppsykologi, förändringsprocesser, non violent communication, härskartekniker och konflikthantering.