Föreläsningar

SETTINGS håller interaktiva föreläsningar baserade på ett flertal av våra verksamhetsområden inom organisationsutveckling, ledarskap och normkritik. Vi tittar närmare på begrepp och kategoriseringar så som exempelvis jämställdhet, normkritik, genus, etnicitet och sexualitet. En föreläsning med SETTINGS kan användas, som ett startskott för en inspirationsdag, en punktinsats i ett längre förändringsarbete eller som en inspirationsinjektion. Som alltid arbetar vi med generositet, nyfikenhet och normkreativitet som utgångspunkt.