En normkreativ stadsbyggnadsprocess

I ett samarbete mellan SETTINGS, arkitekten Thérèse Kristiansson och H+/Helsingborg stad har vi tillsammans med kommunens stadsplanerare och arkitekter undersökt hur definitioner av smak, kvalité och stil kan användas som maktmedel och exkludering i stadsrummet. Genom att synliggöra dessa värden och berättelser i ett tidigt stadium av planerings- och designprocessen undersökte vi hur vi kan skapa offentliga rum och platser som passar invånare med olika kroppar, hudfärger, sexualiteter, inkomster, funktioner m.m. Samarbetet skedde under Helsingborgs stads pågående byggande av en ny stadsdel där ett av målen är att minska den segregation som präglar andra delar av staden. Arbetet kretsade kring en tillfällig badplats som skulle byggas i Helsinborgs hamn och resultatet blev ett välbesökt containerbad med önskemål om en permentering.

Container