Normkreativt ledarskap – Diplomeringen

Diplomeringen

Med den 1-åriga utbildningen Diplomeringen — normkreativt ledarskap vill SETTINGS möjliggöra för arbetsplatser, organisationer och högskolor att blir mer socialt hållbara, tar tillvara på mänskliga resurser och skapa organisationer fria från diskriminering. Genom Diplomeringen hakar SETTINGS i och vidareutvecklar det engagemang och aktiviteter som redan pågår i organisationer, när det gäller inkludering, mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Med Diplomeringen vill vi möta det behov av fördjupning, som vi ser finns, och ta fram redskap, praktiska metoder och tillvägagångsätt för att ta vidare teorin in i en hållbar och resurseffektiv praktik.

Kontakta Rebecca Vinthagen på rebecca.vinthagen@settings.se eller på 0709-289851 för mer information.

För vem och hur?

Diplomeringen vänder sig till personer på ledande positioner. Vi arbetar verksamhetsnära så att det normkreativa arbetet inte blir något separat från den dagliga organiseringen utan byggs in genom medvetna val. Med hjälp av den diplomerande utbildningen så synliggörs exkluderande normer och möjligheter att förändra. De olika diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och praktiska metoder för en normkreativ verksamhet prövas.

Diplomeringen bygger på kunskap om normkritik, upplevelsebaserat lärande och analys samt praktiska metoder och tips. Målet är ett långsiktigt arbete där alla människors kompetens tas tillvara, vilket kommer alla till fördel, såväl medarbetare som era användare, brukare eller kunder.

Framtagandet av Diplomeringen

Framtagandet av Diplomeringen gjordes med stöd av Allmänna Arvsfonden inom ett 3-årigt projekt 2014–2017. Under år 1 arbetade vi fram temaområden tillsammans med referensgrupper bestående av ledare, pedagoger samt konsulter med erfarenhet av förändringsarbete i organisationer och med referensgrupper av unga personer på väg ut i arbetslivet. Under år 2 arbetade vi fram upplägg och metoder till Diplomeringen tillsammans med tre referensorganisationer så som Kvinna till kvinna, Män för Jämställdhet och kulturnätverket Transit. De har alla gått igenom olika delar av utbildningen.

Under år 3 arbetade vi med ytterligare 3 pilotorganisationer som genomgick utbildningen i sin helhet. Dessa organisationer är Svenska Filminstitutet i StockholmGryning Vård i Göteborg och  Skolidrottsförbundet.

För kontinuerlig uppdatering om vårt arbete med Diplomeringen, följ SETTINGS på facebook och glöm inte att skriva upp dig så du får vårt nyhetsbrev!

Sagt om utbildningen

Genom Settings Diplomerande utbildning har vi fått stöd och verktyg för att aktivt, medvetet och pragmatiskt arbeta på sätt som steg för steg kan bidra till att exkluderande normer i samhället utmanas. På ett konkret och inspirerande sätt delar Settings med sig av sin kunskap och erfarenhet av detta ämne som är allt annat än enkelt och inte har några givna svar. Handledarnas öppna och generösa sätt smittar av sig på oss deltagare så att alla erfarenheter och frågeställningar ges plats för att utforskas förutsättningslöst.
Sara Lönnroth
Verksamhetsansvarig, Transit

Kvinna till Kvinnas chefsforum har arbetat med Settings Diplomering. Hela gruppen är mycket nöjda med innehållet, upplägget och ledarna som håller i kursen. Att applicera ett normkreativt perspektiv på ledarskapsfrågor känns väldigt relevant för Kvinna till Kvinna som organisation och för den verksamhet som vi bedriver. Vi uppskattar att innehållet är så praktiskt trots den teoretiska utgångspunkten. De mikrohandlingar som deltagarna får göra mellan kurstillfällena är givande och länkar samman både deltagarna och de ämnen som diskuteras.
Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

Projektet stöds av Allmänna Arvsfonden med ledning av Rebecca Vinthagen i samarbete med Lotta Björkman, Jenny Claesson, Kristina Henkel och Lina Zavalia.