Bekräftelseworkshop – att utmana härskartekniker

I situationer där makt förhandlas och normer utmanas används ofta härskartekniker som ett sätt att behålla den rådande ordningen. Instinktivt reagerar vi med skamkänslor och oftast går en därifrån med en känsla av att ”det var mitt fel”.

Bekräftarworkshopsen skapar metoder för hur en kan bemöta härskartekniker med hjälp av bekräftartekniker och med metoder för synliggörande. Vi utgår från de exempel som finns i gruppen och skapar tillsammans möjliga metoder för dig som individ och gruppen som kollektiv att kunna synliggöra och agera då sådana situationer uppstår. Tillsammans spelar vi upp alternativa händelseförlopp för att sätta erfarenheten i kroppen och ”öva” på att reagera på andra sätt.

bekraftarws

Klicka på bilden för att läsa artikeln!