Hur normkreativ är du på jobbet?

Hur arbetar du för att få en mer inkluderande organisation? Hur bidrar du till en organisationskultur där fler välkomnas och där fler kompetenser och erfarenheter lyfts fram? Genom vår barometer får du en första uppfattning om var någonstans på aktions- och kunskaps-skalan just du hamnar. Testet vänder sig speciellt till dig som är chef, verksamhetsledare, projektledare eller liknande. Genom din roll har du möjlighet att påverka din arbetsplats på ett unikt sätt. Det är hos dig den normkreativa kunskapen måste finnas, för att sedan kunna få snurr i resten av verksamheten. Testet består av 13 korta frågor. Vid de ord som är markerade i frågorna kan du få en utförligare förklaring genom att klicka på dom.