FN:s artikel 19 Rätten till yttrandefrihet

Här är Österåkers gymnasiums bidrag till kampanjen

Vardagshandlingar som förändrar världen.

De har haft workshops där eleverna fått ta fram förslag på vardagshandlingar, därefter har eleverna fått rösta fram vilken handling de vill ska vara deras bidrag. Mikrohandlingen som de tagit fram som ”veckans bästa” lyder som följer:

”Tänk på hur du uttrycker dig så att ingen kan ta illa upp” 

Tänk om vi alla kunde tänka på detta lite oftare, tänk vad snäll världen hade blivit!

Tack fantastiska Österåkers gymnasium – ni bidrar till att göra världen till en bättre plats – fortsätt med det!

FN:s artikel 19 Rätten till yttrandefrihet

FN:s artikel 9 Rätten till rättvis behandling

Om man ibland misströstar och tycker att jorden är en hemsk plats att leva på och utan framtid – här har vi ALLT som talar för att det finns hopp! Våra barn och ungdomar är verkligen framtiden, den bättre framtiden. I vårt projekt tillsammans med Raoul Wallenberg Academys Kubprogram – ”Vardagshandlingar som förändrar världen” – har vi på SETTINGS den stora ynnesten att få komma i kontakt med underbara, engagerade elever och pedagoger från hela Sverige. Den här veckan har vi fått in bidrag från Platengymnasiet i Motala. Deras vecka har varit intensiv och ambitiös som få, och det är en ren njutning att läsa deras upplägg. Tänk om alla skolor hade kunnat ta efter, vad hade vi satt i rörelse du om inte en massiv, demokratisk civilkurage-manifestation!

På Platengymnasiet har de under veckan som gick gjort följande:

  • Alla elever i åk 1 har pratat om civilkurage på samhällskunskapslektionerna. Övriga har fått info på mentorstid men även fördjupat sig i civilkurage, framförallt elever i trean som läser samhällsprogrammet.
  • Mediateket har haft en utställning om personer som agerat med civilkurage och tipsat om böcker man kan läsa.
  • Elevskyddsombuden har hållit i aktiviteter som tipspromenad där frågorna var olika dilemman som man skulle ta ställning till.
  • Två elever har kubenprojektet som gymnasiearbete. Dessutom ingår de i en integrationsgrupp som har haft det övergripande ansvaret för M.A.M. appen.
  • Vi har stor förhoppning om att detta kommer att bli bra och intressant för oss att få uppmärksamma civilkurage lite extra denna vecka, även om det alltid är angeläget förstås.
  • Vi samhällskunskapslärare kommer att ha lektioner om civilkurage för våra elever i åk 1 denna vecka (samtliga läser samhällskunskap).
  • Alla klasser uppmanas att ladda ner appen M.A.M (Micro Action Movement) för att samla på sig erfarenheter att våga agera och göra skillnad. Vi vill vara tydliga med att det inte går att tävla i civilkurage, utan denna aktivitet är mer ett försök att göra det lustfyllt att träna sig i att ta ställning för något man tycker är viktigt. Om ett uppdrag i appen inte är något jag står för, ska jag självklart inte agera.

Till all personal på Platengymnasiet skickades följande information ut:

Vecka 47 tar Platengymnasiet och Carlsund över stafettpinnen –nu är det vår tur att uppmärksamma civilkurage under en vecka. Detta är en del av kubprogrammet. Samtliga program och personal önskas medverka i så stor utsträckning som möjligt. Som mentor behöver vi din hjälp med följande:

Informera din klass under mentorstid eller annan lämplig lektion om civilkurageveckan och önskan om att eleverna, som representanter för sitt program och skola, ska tävla om att öka medvetenheten och handlingar för civilkurage.

Hur går tävlingen till?

1. Alla elever uppmanas till att ladda ner appen M.A.M. (Micro Action Movement). Appen är fylld av hundratals konkreta mikrohandlingar som vi alla kan göra för en schysstare och mer hållbar värld. Låt eleverna titta lite närmare på appen och hur det är tänkt att fungera.

2. V47: måndagen den 16 november klockan 8 startar tävlingen och håller på till torsdag 19 november kl. 18.00. På fredag utses ett program som vinnare. Alla elever som gör en eller flera vardagshandlingar ska *dokumentera detta genom att ta en bild och skicka till styrelsegruppens instagramkonto.

3. Det går även att nominera någon som har agerat med civilkurage och förtjänar att uppmärksammas lite extra.

Är det någon elev som vill offentliggöra sin vardagshandling kan de sprida det via sociala medier och tagga: @MicroActionMovement #MicroActionMovement #Microaction #Actionhjälte #M.A.M.  #PeoplePower

Personal – förena er(!) i arbetslag eller andra former. Det är inte bara ungdomarna som ska agera för en bättre värld. Vi utmanar även personalen på skolan att vara med. Ladda ner appen M.A.M och dokumentera era vardagshandlingar för att sedan skicka in dem. Arbetslaget med flest vardagshandlingar kommer att utses som vinnare.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

Artikel 4 i FN:s Mänskliga rättigheter

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Så lyder artikel 4 som Eklidens skola i Nacka har valt att arbeta med i Kubprogrammet. De har under veckan som gått skrivit egna förslag på vardagshandlingar och delat ut ca 700 (!!!) goda handlingar till resten av skolan. Engagemanget har, som ni förstår, varit stort och mycket givande – UNDERBART! Tänk om alla skolor i Sverige bestämde sig att göra en mikrohandling varje vecka – alla elever – hur tror ni att det hade blivit då? Tror ni inte att det hade spridits och skapat en fantastisk känsla, nästan en ”ta-på-den-känsla” av demokrati, snällhet och framtidstro? Det tror vi – därför tycker vi att det här samarbetet är så otroligt roligt och givande. På en av lapparna i korgen syns en av eleverna i Nackas mikrohandlingar: Fråga dig själv en gång varje dag om du gjort något för att förbättra livet för någon annan. Se till att du kan svara ja.

Lovely! Tack Eklidens skola, nu lämnar vi över till Raoul Wallenbergskolan i Skövde, spännande spännande att se vad de kommer att hitta på.

Artikel 3 FNs Mänskliga rättigheter

På Örnsköldsviks gymnasium i kursen Rätten och Samhället jobbar de med mänskliga rättigheter och FNs artikel Rätten till ett tryggt liv har i samband med Kubprogrammet stått extra i fokus.

Eleverna fick börja  med att sätta ord på vad trygghet är och satte upp det i Kuben från Raoul Wallenberg Academy.

 

Den vardagshandling de arbetat med i appen var: 

”Bredda dina perspektiv! Lyssna på en pod, läs en bok eller delta i ett sammanhang du vanligtvis inte brukar för att ta del av andra berättelser och perspektiv.”

och det gjorde de genom att läsa en berättelse ur ett annat perspektiv än vad de är vana vid – Janne Tellers bok ”Om det var krig i Norden” – för att få pröva att se flyktingsituationen ur en ny synvinkel. Med eleverna på Örnsköldsviks Gymnasiums  tillåtelse publicerar vi några av de kloka och insiktsfulla tankar och reflektioner de gjort på temat:

Folket som kommer från detta land har förutfattade meningar om oss. Dem anser att vi inte vet hur man respekterar sin granne, att vi inte kan jobba fysiskt utan bara sitta på kontor. Att vi inte kan leva i värmen. Dem säger att vi skandinaver är omoraliska hedningar som korrumperar de samhällen vi släpps in i. ”

”Vi anpassar oss genom att baka och sälja kakor som inkomst. Utbildningen och jobbet som mina föräldrar hade i Sverige sen innan finns det ingen nytta utav här så därför behövde vi komma på något nytt som kunde dra in pengar. Språket är svårt att lära sig när man inte har någon utbildning eller liknande men vi lär oss en del arabiska för att anpassa oss. Den anpassning som är jobbigast att göra för min familj är att bo i lägret. Det finns inget att göra, ingen utbildning, inget arbete, ingen skola och knappt några böcker. Det är jobbigt för oss barn men även för våra föräldrar eftersom, speciellt pappan, var väldigt mån om att vi skulle utbilda oss och så för att när/om kriget tar slut så ska vi ändå ha en framtid, att kriget inte ska förstöra allt. ”

Tack Örnsköldsviks Gymnasium för en fantastisk presentation av FNs artikel 3 och även er tolkning och iscensättning av Rättviseförmedlingens bidrag till Micro Action Movement!

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra världen att bli en bättre plats!

#microactionmovement #vardagshandlingarsomförändrarvärlden #everydayactionstochangetheworld #microactions #rwa #raoulwallenbergacademy #settings #rättviseförmedlingen

Om

VARDAGSHANDLINGAR SOM FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

Den gemensamma nämnaren i Kubprogrammet och Micro Action Movement är viljan att inspirera och uppmuntra människor till att agera i sin vardag för ett medmänskligare samhälle. Därför startar nu Raoul Wallenberg Academy och SETTINGS den gemensamma kampanjen Vardagshandlingar som förändrar världen med syftet att utmana skolsverige i att genomföra handlingar, i eller utanför klassrummet, som gör medmänsklig skillnad i vår vardag. Med Vardagshandlingar som förändrar världen vill vi visa att samhällsförändring inte nödvändigtvis börjar i de stora och invecklade handlingarna, utan att det kan vara nog så avgörande och betydelsefullt att räcka ut en hand åt någon som behöver den eller ifrågasätta kränkande saker som en ser och hör runt omkring sig.

Vardagshandlingar som förändrar världen pågår under ett läsår och är en beta-version där vi tillsammans med deltagande skolor testar konceptet att genomföra mikrohandlingar under en utvald vecka under läsåret för att sedan skicka vidare utmaningen till andra kubskolor. Kampanjen börjar redan vid terminsstart under hösten 2020 med att en skolan får lov att välja ut en eller flera utmaningar från appen Micro Action Movement som de önskar anta. Om ingen av utmaningarna i appen tilltalar skolan finns även möjlighet att skapa och utföra sina egna utmaningar. Därefter har skolan ifråga en vecka på sig att genomföra den/de handlingar som de har valt, dokumentera genomförandet av utmaningen och sedan skicka materialet till RWA & SETTINGS som sedan delar detta i sina sociala medie-kanaler och skickar utmaningen vidare till nästa skola. När en skola har genomfört en utmaning kommer det likaså att skickas ut en notifikation till alla kubdeltagare som har laddat ned appen. Notifikationen ifråga kommer då att berätta hur en skola precis genomfört en utmaning och uppmuntra fler till att agera. Med din Mänskliga Rättighet i fokus men översatt till konkreta mikrohandlingar.

Artikel 2 i FNs Mänskliga rättigheter

Klara Teoretiska Gymnasium är först ut med sina många fina mikrohandlingar i Raoul Wallenberg Academys och SETTINGS  gemensamma kampanj ”Vardagshandlingar som förändrar världen”. Den Mänskliga Rättighet som Klaraskolan jobbat med är FNs Artikel 2. 

Klara-skolan har valt ut så många som 5 (!!!)  mikrohandlingar att utföra. Men de nöjde sig inte med det utan lät också dekorera sitt kubrum med en massa mikrohandlingar för att inspirera andra till mod och handling. Ni är verkligen ena riktiga microaction-hjältar! Heja Klara Sundsvall!

Veckan började med ÖFA-kollektivets mikrohandling ”Säg det snälla du tänker. Kom ihåg att du gör skillnad när du sätter ord på snälla saker som du tänker om en person. Testa hela dagen.”

Resten av veckan har de valt att arbeta med SETTINGS egna mikrohandlingar. Som tisdagens handling valde de ”Skratta och le bara åt sådant som du tycker är roligt idag, låt bli om det till exempel handlar om att behaga.” Den följdes av härliga handlingen ”Bygg en kärleksmobb. Ring kollegor eller skolkompisar och bestäm er för en dag då ni alla bär ett hjärta eller en annan kärlekssymbol” och ”Tänk ut 3 saker som du vill göra idag som gör någon annan glad.”

Veckan avslutades med ”Starta en sångstund på jobbet eller skolan.”

Se iscensättande av mikrohandlingen här:

Video Happy

Och med det lämnar Klara i Sundsvall över till nästa skola i Kubprogrammet – Örnsköldsviks Gymnasium. Vi ser fram emot många fina mikrohandlingar hela året! Everyday Actions to Change the World!

 

Hur leder vi normkreativ förändring?

Välkommen till ett samtal om hur en kan leda förändringsprocesser som syftar till att skapa jämlika organisationer. Vilka möjligheter och svårigheter möter en som ledare och hur kan vi lära av andra? Vilka strategier och tillvägagångssätt har vi för en inkluderande organisering? I samtalet deltar ledare från den ideella och kulturella sektorn, utgångspunkten är deras egna erfarenheter från sina respektive organisationer samt deras erfarenheter av att ha deltagit i SETTINGS diplomerande ledarskapsutbildning.

Deltagare:

Johanna Blückert, HR-chef från Svenska Filminstitutet

Charina Hallberg, ekonomichef från Kvinna till Kvinna

Luis Lineo, ordförande för MÄN – män för jämställdhet

Hanne Liljeholm, föreningsutvecklare och utbildare på Skolidrottsförbundet

Moderator är Karen Austin som arbetar som strateg på Avdelningen för välfärdsutveckling i Stockholm.

FAKTA:

Måndag 22 maj kl 17.30 – 21.00 Samtal kl 18-19.30

Kägelbanan, Mosebacke Torg 1-3, Stockholm

Fri entré, vi bjuder på förfriskningar.

Osa till info@settings.se

Tillgänglighet, se information på Södra teaterns hemsidan:http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Länk till FB-event hittar du här

Diplomeringen – Normkreativt ledarskap

Samtalet är en del av SETTINGS release för den 1 åriga utbildningen Diplomeringen – Normkreativt ledarskap. Diplomeringen vänder sig till personer på ledande positioner så som t.ex. chefer, verksamhetsledare och projektledare, som vill arbeta fördjupat med att göra verksamheter mer socialt hållbara, ta tillvara på mänskliga resurser och skapa organisationer fria från diskriminering. Inom utbildningen undersöks och tillämpas förhållningssätt, redskap och praktiska metoder för att ta vidare teorin om inkludering in i en hållbar och effektiv praktik. Mer information om utbildningen hittar du här www.settings.se/diplomering

Diplomeringen har tagits fram med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Normkreativ Barometer

Vill du på ett kul sätt testa dina normkreativa kunskaper? I mars släpper SETTINGS en Barometer där du kan pröva dina skills. Håll utkik här på hemsidan och på vår facebooksida!

Stora feministpriset!

Den 25 januari hålls mingel och prisutdelning för det Stora feministpris på Scandic Malmen i Stockholm. Poddarna Arga flickor och Raseriet och journalisterna Lisa Bjurwald och Alexandra Pascalidou är nominerade till priset. Vi önskar all lycka till till de nominerade!

Arrangör och initiativtagare är SETTINGS samarbetspartner Feministiskt perspektiv.

 

 

Feminist från insidan: Fotbollen och Scenkonsten- ett samtal om strategier för förändring

Hur påverkar maskulinitets-normer organisationers förändringsarbete för jämställdhet, jämlikhet och mångfald? Vilka (o)likheter finns mellan fotbollens och scenkonstens världar? Vilka strategier bör och kan en använda för att nå inkluderande förändring?

Sofia B Karlsson och Gunilla Edemos erfarenheter av att leda förändringsarbeten inom fotbollen (AIK m.fl.) respektive scenkonsten (skådespelarutbildningar och scenkonstinstitutioner) ligger till grund för en diskussion kring hur olika uttryck för patriarkala strukturer påverkar förändringsarbeten. Både för den enskilda individen och för organisationer och verksamheter som helhet.

Deltagare:

Sofia B Karlsson som jobbar som normkritisk konsult inom idrotten, i RFSL med hbtq-certifiering och var projektsamordnare för projektet Fotboll för alla i AIK Fotboll, ett förebyggande arbete mot våld för en inkluderande fotbollsmiljö.

Gunilla Edemo är teaterpedagog, dramaturg och journalist. Var bl.a. projektledare för det konstnärliga och pedagogiska utvecklingsprojektet Att gestalta kön som involverade teaterhögskolorna i Sverige och har under en längre tid arbetat som dramaturg och verksamhetsutvecklare för Riksteatern. Gunilla är numera frilanskonstult.

Moderator: Karen Austin, som för närvarande arbetar som demokrati- och MR-strateg på Stadsledningskontoret i Sthlm.
Karen harit varit ideellt aktiv och arbetat med frågor som rör mäns våld och maskulinitet, antirasism och feminism.

Samtalet hålls i samband med föreställningen ”Peptalk för Sverige” på Orionteatern i Stockholm den 8 dec kl 17.45-18.45. Det krävs ingen föranmälan eller biljett till samtalet. Men vill du på ”Peptalk för Sverige” som börjar kl 19.00, boka biljetter här.

Samtalet är en spinn-off på SETTINGS nyutgivna bok ”Feminist från insidan – 101 sätt att förändra en organisation (och överleva det)” av Gunilla Edemo och Louise Andersson. ”Feminist från insidan” undersöker möjliga sätt att navigera i de utmaningar en kan ställas inför när en vill bidra till feministisk och normkreativ förändring på sin arbetsplats. Boken kommer att finnas till försäljning på plats.

 

Mer om Peptalk för Sverige:

”Fotboll är glädje. Inte bara över spelet, utan över att finnas med i ett sammanhang, att ingå i ett lag och ställa upp för andra människor.”
Pia Sundhage

För Pia Sundhage har det aldrig varit viktigast att vinna. Inte som enskild individ i alla fall. Det viktigaste har varit att vara ett lag, som tillsammans jobbar för att skapa något som är större än summan av individerna. En synergieffekt. En kollektiv kraft som kan ta oss hur långt som helst. Kanske till ett OS-guld eller hela vägen till en ny världsordning.

Om Pia var en politisk ledare skulle nog hennes ideologi bygga på kärlek, glädje och solidaritet. Men i ett Europa i kris, där samhällen, familjer och hem splittras, krossas hjärtan och murar byggs för att skydda det som upplevs hotat. Vi har förlorat något. Vad skulle Pia göra för att få oss att resa oss och orka fortsätta kämpa? Vad skulle hon säga? Kanske skulle hon sjunga en sång.

I denna monologföreställning av Isabel Cruz Liljegren, i regi av Helena Sandström Cruz, lånar skådespelaren Karin Bengtsson fotbollsidolen Pia Sundhages gestalt, för att tala om de politiska och moraliska dilemman vi möter i vår tid. Inspirerade av fotbollens vokabulär och praktik, i en starkt fysisk och musikalisk föreställning, låter vi ett forsande flöde av tankar, teorier och motsättningar ta plats i Karins kropp, röst och huvud. Tillsammans med slagverkaren/percussionisten Dijle Özlem Neva Yigitbas, skapas en föreställning med en rent fysisk påverkan på publiken. Det blir svettigt och roligt, sorgligt och tänkvärt, men framför allt, peppigt!

Föreställningen görs av scenkonstgruppen hi! art i samarbete med Orionteatern.