Utbildning & Metodutveckling

Här listar vi några av de delar som kan ingå enskilt eller i kombination under en utbildning:

 • Grundläggande genomgång av konstruktionen av kön.
 • Normkritik och normkreativitet, vad är det?
 • Urvalsprocesser och kvalitéts- och kompetensbegrepp
 • Normkreativ projekt- och processplanering
 • Normkreativ Rekrytering
 • Mötestekniker
 • Feedbackmetoder och strategier
 • Att öva på förändring – bekräftelse workshops
 • Ledarskap och motstånd i förändringsprocesser
 • Normkreativ scenisk gestaltning
 • Normkreativ konstutveckling