Open Art på Ögonblicksteatern kring temat tillgänglighet och teater

SETTINGS har på uppdrag av Ögonblicksteatern undersökt hur Ögonblicksteatern kan fortsätta sitt arbete med tillgänglighet genom att processleda vår metod Open Art. Några av de frågor som vi undersökte var; hur arbetar vi modigt, nyfiket (ögonblicksteaterns ledord) med scenisk gestaltning i vår kommande uppsättning, hur ser en tillgänglig checklista ut för teaterns fortsatta arbete, hur kan Ögonblicksteatern påverka omvärlden till att förstå vikten av tillgänglighet?

Metoden Open Art är en mötesplats för konstutövning, self organization, feminism, normkritik och demokrati. Den är strukturerad så att en grupp personer möts för att tillsammans arbeta kring olika normkritiska frågeställningar som deltagarna är nyfikna på. Frågeställningar som fokuserar på aktion, normkritik, konstutveckling och jämställd retorik och praktik. Förslag på svar till frågorna letas och undersöks i de olika praktiker gruppen har representerade bland sig. Resultatet blir ett handfast görande som slutar i konkreta sceniska förslag, alternativa arbetsmetoder och brandtal/manifestationer eller aktioner. Tillsammans vässar vi konsten och skapar Open Arts för scenkonstens framtid.

Processledare: Rebecca Vinthagen & Lina Zavalia.

Open Art är en metod som utvecklats från mötesmetoden Open Space. Läs mer om den under utbildning.