Normkreativa mötesmetoder på Folkteatern i Göteborg

SETTINGS har samarbetat med Folkteatern i Göteborg kring metoder för mer inkluderande och inspirerande möten.

SETTINGS skapar förutsättningar, processleder och genomför normkreativa möten med grupper och individer för att möjliggöra större deltagande och ge plats för fler perspektiv och mer inspiration! Att skapa möten där normer förskjuts, där fler bli sedda och allas kompetens tas till vara är en förutsättning för en normkreativ organisation. När vi arbetade med Folkteatern kring normkreativa mötesmetoder undersökte vi hur vi kunde styra om våra invanda tillvägagångssätt för att generera innovativa tankar och impulser. Vi arbetade också kring hur vi kan upptäcka osynlig kompetens hos personalen som organisationen kan ha stor nytta av i sitt arbete för en mer inkluderande arbetsplats.