Normkreativ utbildning på Konstfack

SETTINGS har under de senaste 3 åren undervisat i normkreativa konstnärliga metoder för Mastereleverna i Visuell kommunikation och grafisk design på Konstfack. Bland annat har studenterna fått arbeta med en metod för konstnärlig Feedback där syftet är att utveckla sitt normkreativa tänkande och skapande för att utmana och utvidga sina konstnärliga val och praktiker.

SETTINGS utbildningar har varit en del av Konstfacks arbete för att göra om hela Masterprogrammet i en mer Normkreativ riktning under ledning av professorerna Johanna Lewengard och Joanna Rubin Dranger.

Utbildare och kursansvarig: Rebecca Vinthagen