Normkreativ rekrytering och konstnärlig programmering

SETTINGS har arbetat med normkreativ rekrytering och programmering på Norrlandsoperan i Umeå. Att synliggöra och rucka på exkluderande normer när det gäller rekrytering och konstnärlig programmering handlar om våra egna föreställningar om oss själva. I en rekrytering kan det sägas finnas två pusselbitar, den ena är den organisation som ska rekrytera, dess normer och värderingar och den andra pusselbiten är den person vi ska rekrytera. Ofta lägger vi all energi på den andra pusselbiten, utan att fundera över i vilken organisation denna person ska verka.

I vårt arbete med en normkreativ rekrytering på Norrlandsoperan fokuserade vi på den första pusselbiten; vilka normer råder här, vilka exkluderas eller välkomnas av dessa normer? Stämmer vår självbild överens med verkligheten? Hur definierar vi kvalitet och kompetens och på vilket sätt begränsar detta oss och andra? Hur transparanta är vi med vårt urval och hur förmedlar vi det som är viktigt för oss?