Att arbeta i grupp genom open space

MHS Open SpaceVi blir smartare tillsammans! SETTINGS processleder flera olika kollektiva metoder bland annat genom Open Space, vilket är en demokratisk mötesmetod som gör det möjligt för en grupp människor att på mer lika villkor kommunicera och undersöka ett ämne som formuleras utifrån en huvudfråga för mötet. När SETTINGS använder sig av Open Space-metoden har vi alltid ett tydligt fokus på strategier.

Vi tror att det är viktigt att ta fäste vid att gå vidare, att inte enbart problemformulera, utan också problemlösa. Våra frågeställningar som behandlas utgår därför alltid från hur vi ska åstadkomma förändring. Därför blir Open Space-rapporten som är resultatetet av ett Open Space-möte fullt av visioner, verktyg och strategier som kan användas som avstamp för framtida inspiration och beslut.