Diplomering

SETTINGS arbetar under 2015 – 2017 med att ta fram en Normkreativ diplomering. Vi vill haka i det engagemang och aktiviteter som redan pågår i organisationer vad det gäller inkludering, mångfalds- och jämställdhetsfrågor och möta det behov av fördjupning, som vi ser finns.  Tillsammans med referensgrupper bestående av är ledare, pedagoger och organisationsutvecklare med erfarenhet av förändringsarbete i organisationer och med referensgrupper av unga personer på väg ut i arbetslivet, utformar vi innehållet i den Normkreativa Diplomeringen som kommer finnas tillgänglig i sin helhet för verksamheter från 2017.

Är du intresserad av diplomeringen? Kontakta oss!

Diplomeringen stöds av Allmänna Arvsfonden

Rådgivning

SETTINGS kan vara din samtalspart under ett förändringsarbete. Antingen med återkommande handledningsmöten under hela processen från idé till handling eller i specifika delar av er process. Att ha en mentor eller coach kan vara ett sätt att få tid till reflektion och hitta fram till nya perspektiv och tillvägagångssätt.

Settings har flerårig erfarenhet av att arbeta praktiskt med normkreativa perspektiv på ledarskap, rekrytering, konstnärlig programmering och organisationsutveckling. Perspektiv, som också kan trigga vår lust och energi, så att vårt arbete blir hållbart på längre sikt.

Workshops

SETTINGS erbjuder aktiva föreläsningsworkshops där vi blandar teori och praktik med utgångspunkt i upplevelsebaserat lärande. Vi skapar trygga rum där deltagarna kan testa att göra och tänka utanför invanda mönster. Vi undersöker hur normer kring exempelvis kön och etnicitet sätter sig i våra kroppar och handlingsmönster och vilka konsekvenser detta får för olika människor, verksamheter och organisationer. Settings arbetar ständigt med metodutveckling inför våra workshops. Vi gör egna, gör om eller modifierar redan befintliga metoder. Alla metoder vi arbetar med bygger på lust, kreativitet och eget görande.

Föreläsningar

SETTINGS håller interaktiva föreläsningar baserade på ett flertal av våra verksamhetsområden inom organisationsutveckling, ledarskap och normkritik. Vi tittar närmare på begrepp och kategoriseringar så som exempelvis jämställdhet, normkritik, genus, etnicitet och sexualitet. En föreläsning med SETTINGS kan användas, som ett startskott för en inspirationsdag, en punktinsats i ett längre förändringsarbete eller som en inspirationsinjektion. Som alltid arbetar vi med generositet, nyfikenhet och normkreativitet som utgångspunkt.

Utbildning & Metodutveckling

Här listar vi några av de delar som kan ingå enskilt eller i kombination under en utbildning:

 • Grundläggande genomgång av konstruktionen av kön.
 • Normkritik och normkreativitet, vad är det?
 • Urvalsprocesser och kvalitéts- och kompetensbegrepp
 • Normkreativ projekt- och processplanering
 • Normkreativ Rekrytering
 • Mötestekniker
 • Feedbackmetoder och strategier
 • Att öva på förändring – bekräftelse workshops
 • Ledarskap och motstånd i förändringsprocesser
 • Normkreativ scenisk gestaltning
 • Normkreativ konstutveckling

Organisationsutveckling

SETTINGS organisationsutvecklingar har siktet inställt på varaktiga, praktiska och förankrade metoder för fortsatt normkreativa och inkluderande verksamheter. Vi arbetar verksamhetsnära så att det normkreativa arbetet inte blir något separat från den dagliga organiseringen utan byggs in genom medvetna val i handlandet. Utifrån behov och sammanhang innehåller SETTINGS organisationsutveckling bland annat metoder för policyframtagning och implementering, verksamhetsutveckling, rekrytering, mer inkluderande mötesmetoder, feedback och bekräftelsetekniker.