Workshops

SETTINGS erbjuder aktiva föreläsningsworkshops där vi blandar teori och praktik med utgångspunkt i upplevelsebaserat lärande. Vi skapar trygga rum där deltagarna kan testa att göra och tänka utanför invanda mönster. Vi undersöker hur normer kring exempelvis kön och etnicitet sätter sig i våra kroppar och handlingsmönster och vilka konsekvenser detta får för olika människor, verksamheter och organisationer. Settings arbetar ständigt med metodutveckling inför våra workshops. Vi gör egna, gör om eller modifierar redan befintliga metoder. Alla metoder vi arbetar med bygger på lust, kreativitet och eget görande.