Om

september 23rd, 2020

VARDAGSHANDLINGAR SOM FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

Den gemensamma nämnaren i Kubprogrammet och Micro Action Movement är viljan att inspirera och uppmuntra människor till att agera i sin vardag för ett medmänskligare samhälle. Därför startar nu Raoul Wallenberg Academy och SETTINGS den gemensamma kampanjen Vardagshandlingar som förändrar världen med syftet att utmana skolsverige i att genomföra handlingar, i eller utanför klassrummet, som gör medmänsklig skillnad i vår vardag. Med Vardagshandlingar som förändrar världen vill vi visa att samhällsförändring inte nödvändigtvis börjar i de stora och invecklade handlingarna, utan att det kan vara nog så avgörande och betydelsefullt att räcka ut en hand åt någon som behöver den eller ifrågasätta kränkande saker som en ser och hör runt omkring sig.

Vardagshandlingar som förändrar världen pågår under ett läsår och är en beta-version där vi tillsammans med deltagande skolor testar konceptet att genomföra mikrohandlingar under en utvald vecka under läsåret för att sedan skicka vidare utmaningen till andra kubskolor. Kampanjen börjar redan vid terminsstart under hösten 2020 med att en skolan får lov att välja ut en eller flera utmaningar från appen Micro Action Movement som de önskar anta. Om ingen av utmaningarna i appen tilltalar skolan finns även möjlighet att skapa och utföra sina egna utmaningar. Därefter har skolan ifråga en vecka på sig att genomföra den/de handlingar som de har valt, dokumentera genomförandet av utmaningen och sedan skicka materialet till RWA & SETTINGS som sedan delar detta i sina sociala medie-kanaler och skickar utmaningen vidare till nästa skola. När en skola har genomfört en utmaning kommer det likaså att skickas ut en notifikation till alla kubdeltagare som har laddat ned appen. Notifikationen ifråga kommer då att berätta hur en skola precis genomfört en utmaning och uppmuntra fler till att agera. Med din Mänskliga Rättighet i fokus men översatt till konkreta mikrohandlingar.