En performativ serie tillsammans med konstgruppen Ful

SETTINGS och konstgruppen Ful ville undersöka några av Scenkonstens oändliga möjligheter av iscensättningar, samtal, konfrontationer, bekräftelser, dramatiseringar och kollektivt motstånd för en mer inkluderande värld. Att se potentialen i fiktionen, i scenen, i rummet, i publiken, i dansen. Ett steg mot att kräva en fri iscensättning. En befriad iscensättning. Tänk om vi skapar ett rum, sprunget ur motståndet, tillsammans? Tänk om vi börjar inse att det inte bara är ett hantverk vi bemästrar, utan en förlängning av livet vi iscensätter?

Två händelser från den performativa serien:

Workshops för skådespelare kring gestaltning av normkreativa begär

Ska vi bryta den heteronormativa ramen kring vår gestaltning av begär räcker det inte att byta ut spelarna, vem som begär vem. De sceniska handlingar vi utför tolkas inom en heteronormativ förståelseram. Workshopsen innebar praktiskt arbete som bryter upp de heteronormativa gestaltningsbeståndsdelarna och söker en friare gestaltning.

Workshopledare: Liv Elf Karlén

Workshop kring performativ vithet

I den här workshopen fick vi tillsammans undersöka hur vithet görs? Vi diskuterade och testade olika typer av iscensättningar eller metoder som vi kan arbeta med för att peka på att vitheten har en färg.

Workshopledare var konstnärerna Cecilia Germain och Nasim Aghili.