CLUBSCENEN

Tillsammans med MYCKET skapade SETTINGS Clubscenen. Inspirerade av historiska och nutida queera klubbar, som har varit, och fortfarande är, avgörande för människor som inte fått, eller får friheten att agera med sina kroppar som de själva vill, skapade vi ett flertal klubbar genom omfattande iscensättningar med publik, rumssekvenser och olika förklädnader. Vi höll salong på Fredrika Bremers slott, drev Culture Club på Galleri Index och i anslutning till den internationella ILGA-konferensen, som är ett globalt HBTQ-nätverk, höll vi klubben Sappho Island på Unga Klara i Stockholm. Vår utgångspunkt var att kroppspolitiken och kroppens aktioner skapar kulturen. Om gränsen mellan vanevärlden och fiktion suddas ut, om utopin uppträder oftare och oftare, blir den till slut verkligheten.

MYCKET är ett samarbetsprojekt mellan designern Mariana Alves samt arkitekterna och konstnärerna Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson.

inbjudningsbrevet_otrappen2d_obussresan_o