Hur leder vi normkreativ förändring?

Välkommen till ett samtal om hur en kan leda förändringsprocesser som syftar till att skapa jämlika organisationer. Vilka möjligheter och svårigheter möter en som ledare och hur kan vi lära av andra? Vilka strategier och tillvägagångssätt har vi för en inkluderande organisering? I samtalet deltar ledare från den ideella och kulturella sektorn, utgångspunkten är deras egna erfarenheter från sina respektive organisationer samt deras erfarenheter av att ha deltagit i SETTINGS diplomerande ledarskapsutbildning.

Deltagare:

Johanna Blückert, HR-chef från Svenska Filminstitutet

Charina Hallberg, ekonomichef från Kvinna till Kvinna

Luis Lineo, ordförande för MÄN – män för jämställdhet

Hanne Liljeholm, föreningsutvecklare och utbildare på Skolidrottsförbundet

Moderator är Karen Austin som arbetar som strateg på Avdelningen för välfärdsutveckling i Stockholm.

FAKTA:

Måndag 22 maj kl 17.30 – 21.00 Samtal kl 18-19.30

Kägelbanan, Mosebacke Torg 1-3, Stockholm

Fri entré, vi bjuder på förfriskningar.

Osa till info@settings.se

Tillgänglighet, se information på Södra teaterns hemsidan:http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Länk till FB-event hittar du här

Diplomeringen – Normkreativt ledarskap

Samtalet är en del av SETTINGS release för den 1 åriga utbildningen Diplomeringen – Normkreativt ledarskap. Diplomeringen vänder sig till personer på ledande positioner så som t.ex. chefer, verksamhetsledare och projektledare, som vill arbeta fördjupat med att göra verksamheter mer socialt hållbara, ta tillvara på mänskliga resurser och skapa organisationer fria från diskriminering. Inom utbildningen undersöks och tillämpas förhållningssätt, redskap och praktiska metoder för att ta vidare teorin om inkludering in i en hållbar och effektiv praktik. Mer information om utbildningen hittar du här www.settings.se/diplomering

Diplomeringen har tagits fram med stöd av Allmänna Arvsfonden.