SETTINGS böcker!

omslagsettings

Normkreativ, Rebecca Vinthagen och Lina Zavalia, Premiss (2014)

Den här boken vänder sig främst till dig som vill arbeta med att utmana begränsande normer och behöver fördjupning likväl som inspiration.
När vi i Settings började använda oss av begreppet normkreativitet, gjorde vi det utifrån en övertygelse om att det går att bygga normutmanande organisationer och verksamheter, med både lustfyllda och framåtsyftande metoder.

normkreativ_inlagaGenom att utmana föreställningar om oss själva och våra arbetssätt kan vi blåsa nytt liv i vårt dagliga tänkande. Därmed kan vi testa och utforska lyhörda handlingar där vi inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet eller sexuell läggning. Boken innehåller både förhållningssätt, förslag på metoder och kortare intervjuer med bl.a. Katrine Kielos, Emil Jensen, Ulrika Dahl, Sissela Nordling Blanco, Edda Manga, Foujan Rouzbeh, Gunilla Edemo och Nabila Abdul Fattah. Formen är gjord av The Treasure Factory och Mariana Alves.

9789170378126

Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, red Rebecca Vinthagen och Edda Manga, Ordfront förlag (2015).

Den feministiska rörelsens kraftsamling under det gångna året har varit enorm i Sverige och runt om i världen. I Malmö hölls en stor nordisk kvinnorättskonferens i juni och samtidigt samlades aktivister på Feministisk Festival i samma stad Malmö kokade av aktiviteter och engagemang. Med utgångspunkt i dagens breda feministiska rörelse och med nedslag från händelserna i Malmö presenteras en antologi över möjliga feministiska framtider. Fl2017-02-03 11.15.15era framträdande personer har blivit inbjudna att reflektera och visionera kring hur denna framtid skulle kunna se ut, till exempel Cynthia Enloe, Tiina Rosenberg, Foujan Rouzbeh, Catherine MacKinnon, Amina Wadud, Paulina de los Reyes, Maud Eduards, Fakra Salimi och Katrine Kielos. Resultatet är en bok som är lika peppande, mångsidig och uppmanande som feminismen själv. Edda Manga och Rebecca Vinthagen är redaktörer för Utvägar – Feministiska allianser för en solidarisk framtid, som görs av Settings Normkreativa möjligheter, i samarbete med Feministiskt Perspektiv. Formen är gjord av 2typer.

2016-10-19-09-44-06

Feminist från insidan – 101 sätt att förändra en organisation och överleva det, Gunilla Edemo och Louise Andersson, Settings (2016)

Den här boken undersöker möjliga sätt att navigera i de utmaningar du kan ställas inför när du vill bidra till feministisk och normkreativ förändring på din arbetsplats. Den vänder sig framförallt till dig som inte befinner dig på en ledande position, en ofta svårmanövrerad plats att verka ifrån. Det krävs lyhördhet och eftertanke för att göra dina kunskaper viktiga i verksamheten och därmed kunna påFeminist från insidanverka det interna och externa arbetet. Boken kan fungera både som ett verktyg för att undersöka vilka möjligheter du har att skapa reell förändring och samtidigt ge dig inspiration på vägen och kraften att göra skillnad.

Beställning

Du kan beställa våra böcker genom att skicka ett mail till info@settings.se med namn, adress, boktitel och antal. Vi postar så snart vi kan. Betalning sker genom faktura.

Pris: Normkreativ 100 kr + porto, Utvägar 100 kr + porto, Feminist från insidan 50 kr + porto

All set for action

All Set for Action var en workshop-turné, en feministisk talkshow, en antologi och en film. Tillsammans med landets feministiska konstnärer, aktivister, talare och praktiker samlades vi för att dela, fördjupa och utveckla våra normkreativa och normkritiska arbetssätt och metoder i en workshop-turné under våren 2014. Vi avslutade turnén genom att hålla en Feministisk talkshow under två dagar på nordiskt Forum tillsammans med Feministiskt Perspektiv. Projektet resulterade också i antologin Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid.

Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

Antologin Utvägar tar sin utgångspunkt i Nordiskt Forum och Feministisk festival som hölls i Malmö, juni 2014, då en stor del av feministrörelsens breda, brokiga och starka skara befann sig på plats. I Utvägar har vi samlat ett axplock av dessa feministiska röster och förutom nyskrivna texter erbjuder antologin också några av de anföranden och intervjuer med inbjudna gäster som tog plats på scenen Feministisk Talkshow, arrangerad av SETTINGS och Feministiskt Perspektiv.

Releasen för Antologin gjordes genom fortsatta samtal på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Drottninggatans bokhandel i Uppsala, på KulturhusetStadsteatern i Stockholm och tillsammans med RFSU på Moriska Paviljongen i Malmö under slutet av februari 2015. Utvägar ges ut på Ordfront förlag och är ett samarbete mellan SETTINGS och Feministiskt Perspektiv.

Redaktörer: Edda Manga och Rebecca Vinthagen

Form: 2typer

Recensioner

Utvagar_omslag_baksida

Köp!

Normkreativ utbildning på Konstfack

SETTINGS har under de senaste 3 åren undervisat i normkreativa konstnärliga metoder för Mastereleverna i Visuell kommunikation och grafisk design på Konstfack. Bland annat har studenterna fått arbeta med en metod för konstnärlig Feedback där syftet är att utveckla sitt normkreativa tänkande och skapande för att utmana och utvidga sina konstnärliga val och praktiker.

SETTINGS utbildningar har varit en del av Konstfacks arbete för att göra om hela Masterprogrammet i en mer Normkreativ riktning under ledning av professorerna Johanna Lewengard och Joanna Rubin Dranger.

Utbildare och kursansvarig: Rebecca Vinthagen

Open Art på Ögonblicksteatern kring temat tillgänglighet och teater

SETTINGS har på uppdrag av Ögonblicksteatern undersökt hur Ögonblicksteatern kan fortsätta sitt arbete med tillgänglighet genom att processleda vår metod Open Art. Några av de frågor som vi undersökte var; hur arbetar vi modigt, nyfiket (ögonblicksteaterns ledord) med scenisk gestaltning i vår kommande uppsättning, hur ser en tillgänglig checklista ut för teaterns fortsatta arbete, hur kan Ögonblicksteatern påverka omvärlden till att förstå vikten av tillgänglighet?

Metoden Open Art är en mötesplats för konstutövning, self organization, feminism, normkritik och demokrati. Den är strukturerad så att en grupp personer möts för att tillsammans arbeta kring olika normkritiska frågeställningar som deltagarna är nyfikna på. Frågeställningar som fokuserar på aktion, normkritik, konstutveckling och jämställd retorik och praktik. Förslag på svar till frågorna letas och undersöks i de olika praktiker gruppen har representerade bland sig. Resultatet blir ett handfast görande som slutar i konkreta sceniska förslag, alternativa arbetsmetoder och brandtal/manifestationer eller aktioner. Tillsammans vässar vi konsten och skapar Open Arts för scenkonstens framtid.

Processledare: Rebecca Vinthagen & Lina Zavalia.

Open Art är en metod som utvecklats från mötesmetoden Open Space. Läs mer om den under utbildning.

CLUBSCENEN

Tillsammans med MYCKET skapade SETTINGS Clubscenen. Inspirerade av historiska och nutida queera klubbar, som har varit, och fortfarande är, avgörande för människor som inte fått, eller får friheten att agera med sina kroppar som de själva vill, skapade vi ett flertal klubbar genom omfattande iscensättningar med publik, rumssekvenser och olika förklädnader. Vi höll salong på Fredrika Bremers slott, drev Culture Club på Galleri Index och i anslutning till den internationella ILGA-konferensen, som är ett globalt HBTQ-nätverk, höll vi klubben Sappho Island på Unga Klara i Stockholm. Vår utgångspunkt var att kroppspolitiken och kroppens aktioner skapar kulturen. Om gränsen mellan vanevärlden och fiktion suddas ut, om utopin uppträder oftare och oftare, blir den till slut verkligheten.

MYCKET är ett samarbetsprojekt mellan designern Mariana Alves samt arkitekterna och konstnärerna Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson.

inbjudningsbrevet_otrappen2d_obussresan_o

En performativ serie tillsammans med konstgruppen Ful

SETTINGS och konstgruppen Ful ville undersöka några av Scenkonstens oändliga möjligheter av iscensättningar, samtal, konfrontationer, bekräftelser, dramatiseringar och kollektivt motstånd för en mer inkluderande värld. Att se potentialen i fiktionen, i scenen, i rummet, i publiken, i dansen. Ett steg mot att kräva en fri iscensättning. En befriad iscensättning. Tänk om vi skapar ett rum, sprunget ur motståndet, tillsammans? Tänk om vi börjar inse att det inte bara är ett hantverk vi bemästrar, utan en förlängning av livet vi iscensätter?

Två händelser från den performativa serien:

Workshops för skådespelare kring gestaltning av normkreativa begär

Ska vi bryta den heteronormativa ramen kring vår gestaltning av begär räcker det inte att byta ut spelarna, vem som begär vem. De sceniska handlingar vi utför tolkas inom en heteronormativ förståelseram. Workshopsen innebar praktiskt arbete som bryter upp de heteronormativa gestaltningsbeståndsdelarna och söker en friare gestaltning.

Workshopledare: Liv Elf Karlén

Workshop kring performativ vithet

I den här workshopen fick vi tillsammans undersöka hur vithet görs? Vi diskuterade och testade olika typer av iscensättningar eller metoder som vi kan arbeta med för att peka på att vitheten har en färg.

Workshopledare var konstnärerna Cecilia Germain och Nasim Aghili.