Artikel 3 FNs Mänskliga rättigheter

oktober 6th, 2020

Örnsköldsvik Gymnaisum

På Örnsköldsviks gymnasium i kursen Rätten och Samhället jobbar de med mänskliga rättigheter och FNs artikel Rätten till ett tryggt liv har i samband med Kubprogrammet stått extra i fokus.

Eleverna fick börja  med att sätta ord på vad trygghet är och satte upp det i Kuben från Raoul Wallenberg Academy.

 

Den vardagshandling de arbetat med i appen var: 

”Bredda dina perspektiv! Lyssna på en pod, läs en bok eller delta i ett sammanhang du vanligtvis inte brukar för att ta del av andra berättelser och perspektiv.”

och det gjorde de genom att läsa en berättelse ur ett annat perspektiv än vad de är vana vid – Janne Tellers bok ”Om det var krig i Norden” – för att få pröva att se flyktingsituationen ur en ny synvinkel. Med eleverna på Örnsköldsviks Gymnasiums  tillåtelse publicerar vi några av de kloka och insiktsfulla tankar och reflektioner de gjort på temat:

Folket som kommer från detta land har förutfattade meningar om oss. Dem anser att vi inte vet hur man respekterar sin granne, att vi inte kan jobba fysiskt utan bara sitta på kontor. Att vi inte kan leva i värmen. Dem säger att vi skandinaver är omoraliska hedningar som korrumperar de samhällen vi släpps in i. ”

”Vi anpassar oss genom att baka och sälja kakor som inkomst. Utbildningen och jobbet som mina föräldrar hade i Sverige sen innan finns det ingen nytta utav här så därför behövde vi komma på något nytt som kunde dra in pengar. Språket är svårt att lära sig när man inte har någon utbildning eller liknande men vi lär oss en del arabiska för att anpassa oss. Den anpassning som är jobbigast att göra för min familj är att bo i lägret. Det finns inget att göra, ingen utbildning, inget arbete, ingen skola och knappt några böcker. Det är jobbigt för oss barn men även för våra föräldrar eftersom, speciellt pappan, var väldigt mån om att vi skulle utbilda oss och så för att när/om kriget tar slut så ska vi ändå ha en framtid, att kriget inte ska förstöra allt. ”

Tack Örnsköldsviks Gymnasium för en fantastisk presentation av FNs artikel 3 och även er tolkning och iscensättning av Rättviseförmedlingens bidrag till Micro Action Movement!

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra världen att bli en bättre plats!

#microactionmovement #vardagshandlingarsomförändrarvärlden #everydayactionstochangetheworld #microactions #rwa #raoulwallenbergacademy #settings #rättviseförmedlingen